-         استودیو HD  سه دوربینه قابل ارتقا تا 6 دوربین با دوربینهای سونی مدل 320  به همراه رژی کامل میز تصویر کایاک و تجهیزات استودیو مجازی قابلیت ضبط و پخش بر روی هر نوع مدیا با فضای حدود 60  متر مربع. دارای لینک ماکرویو به جام جم..

-         استودیو سه دوربینه SD قابل ارتقاع تا 6 دوربین با دوربینهای استودیی سونی مدل DXC55   با CCU و OCP  به همراه کلیه تجهیزات ضبط  و پخش استودیویی با فضای استودیو حدود 60 متر مربع قابلیت ضبط و پخش از هارد یا مدیا XDcam   همراه با استودیو مجازی جهت جلوه های ویژه. دارای لینک ماکرویو به جام جم.